Welkom

Mijn verlangen is om mensen te laten zien dat er voor iedereen van ons meer is dan we in eerste instantie zien. Ef 3:20 zegt dat Hij (God zelf) bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken kunnen. 

Dit betekent voor mij dat wij als mens mogen zíjn! Dat is niet alleen bestaan maar ook echt functioneren. Dus niet AFwachten maar VERwachten.

In de stukjes die ik mag schrijven komen alledaagse onderwerpen naar voren, die je in het licht van de bijbel kunt zien. De reactie’s zijn opvallend. Vaak krijg ik de reactie van mensen dat ze tot nieuwe inzichten komen of een stukje bemoediging ervaren

Deze stukjes zijn terug te vinden in mijn verhalen. Veel plezier met het lezen, ik hoop dat u er iets aan heeft.

Verhaal van de maand

Verhalen