De Noten

De Noten

De noten bepalen de melodie zei kortgeleden iemand tegen mij. Eigenlijk heel logisch.
De uitleg hiervan is dat jouw stem er wel degelijk toe doet, het liedje wat jij zingt bepaalt de melodie van jouw leven. Positief zowel als negatief.
Dit is zo’n beetje de uitleg van deze uitdrukking.
Hoe langer ik hier over nadenk, hoe meer het op zijn plek gaat vallen en ook hoe meer indruk dit op me maakt.

De Melodie

Ook in de muziek is het vaak zo dat je als je beter luistert en vaker een lied afspeelt of zingt, je meer lagen gaat ontdekken. De melodie kan niet zonder de tekst en de tekst niet zonder de melodie

De Pauze

Ook is elk toontje belangrijk voor het juiste resultaat. De baslijn is net zo van belang als de percussie. En juist de onopvallende details zijn vaak het meest belangrijk. Een pauze van één seconde kan de ruimte maken voor de finale of een breekbaar moment.
De pauze is dus geen stilte maar een wezenlijk onderdeel van de muziek.

De dirigent

Sinds ik zelf op een mannenkoor zing heb ik ontdekt dat het er niet om gaat dat jouw stem boven alles uitklinkt maar dat juist de samenzang de klank maakt. Tenzij de dirigent een solo vraagt van jouw partij. En ook dan is dit nog altijd een onderdeel van het geheel.
Omdat we bij ons koor vierstemmig zingen is het juist van groot belang dat je naar elkaar luistert, dit maak het ook meteen moeilijk omdat de bassen of tenoren een andere melodie zingen met de zelfde woorden. Of jij de ondersteunende oehh of aahahaha in tegen stem met de andere partijen.
Dan gaat het er om dat je de partij goed kent, je goed luistert naar de rest en het meest belangrijk; de dirigent in de gaten houdt!

Wanneer we allemaal dezelfde woordjes en melodie zingen lijkt het allemaal makkelijker, maar dan verliezen we vaak snel het overzicht en voor je het weet; zak je allemaal een paar toontjes of wordt het een makkelijke meezinger. Naar de dirigent wordt dan niet echt meer gekeken.

De Partij

Wanneer je echter na lang studeren en goed opletten er achter komt dat je wel degelijk je eigen melodie kunt houden terwijl iemand naast je een toontje hoger of lager zingt, geeft dat een geweldig gevoel. Als je dan ook nog eens in een zaal met publiek erbij een uitvoering mag geven en na afloop de mensen gaan klappen. Dan weet je dat de inspanningen niet voor niets zijn geweest.

Matheus 11:29 zegt neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dat juk is niet een zware druk waaronder je gebukt gaat, een juk zoals wij die Holland kennen met een emmertje links en rechts, is bedacht om je last te verlichten. Je moet er wel mee leren lopen, oefenen met een andere manier van tillen. En dan kom je er achter dat het minder zwaar is en je zelfs nog je handen vrij hebt. Ook zegt Jezus; leer van MIJ, daar zit een diepere laag in. Hij kent jou en weet jouw potentie, beter dan je die zelf weet. Door met Hem aan de slag te gaan en een relatie op te bouwen, ga je jezelf steeds beter laten kennen en leren kennen.

De klank

Wil jij je eigen solo zingen of ben jij bereid om naar Jezus te kijken en hem te zien als de grote dirigent waarmee jij jouw partij mee mag zingen. Van Hem te leren en door Hem geplaatst te zijn in het koor op de plek waar jij het beste tot je recht komt. Waar een plaats is in het lied waar jouw klank tot zijn doel komt. Als baslijn, of misschien is er wel net na die belangrijke pauze een plaats voor,.. jouw solo