Rijles

 

Er zijn van die momenten in je leven die echt bij blijven, zoals bijvoorbeeld je eerste rijles.

Ik ben nog uit de tijd dat je moest wachten tot je 18 was, en op mijn verjaardag kwam de witte auto met het blauwe L bordje bij ons de oprit op. Er kwamen zo vaak auto’s de oprit op, maar dit keer was ik het zelf die er legaal weer mee wegreed.

De instructeur eindigde met de legendarische woorden; het autorijden hoef ik je niet meer te leren, vervolgt met iets in de stijl van: maar het afleren van dingen die toch echt niet zo horen als jij denkt, zal wat meer moeite gaan kosten. Misschien zag ik de auto als een soort overdekte tractor en met een tractor had ik wel wat meer ervaring mee. Met een auto in de weide achter het huis trouwens ook.

Leren

De functie van een rijinstructeur is volgens mij meer psychologisch inzicht dan het werkelijke aanleren van de voertuig bediening, zoals dat volgens mij officieel heet.

De praktijk en de theorie op een juiste manier samenbrengen, waardoor een veilige verkeersdeelnemer ontstaat.

Dat heeft ook heel veel te maken met de reactie op de verschillende verkeerssituaties.

De een word boos als de ander een fout maakt, de ander bang. De volgende neemt de regels niet zo nauw en vind dat een ander dat ook maar eens moest doen. Of juist dat ander helemaal niets verkeerd mag doen.

En dan zijn er ook nog veel bestuurders die het nog niet zo goed onder de knie hebben. Al die mensen bij elkaar noemen we het verkeer. Een continue in beweging zijnde massa van mensen en reactie’s. Onder invloed van stress, druk, haast of juist ouder op het gemakkie of nog jong en wat minder ervaren.

Theorie en praktijk

In het geloof is het vaak al niet anders, de een kent heel goed de theorie. De ander veel meer de praktijk. Weer anderen vinden zichzelf de best chauffeur of blijven maar een beetje thuis omdat het anders wel eens niet goed zou kunnen gaan. Velen nemen ook het openbaar vervoer en vertrouwen op de persoon aan het stuur die de weg wel zal weten.

Het voordeel van rijles is dat er iemand bij is die het voertuig kent, de theorie weet en die ook jou naarmate de lessen volgen beter leert kennen. Deze persoon laat jou in je waarde, kent steeds beter jouw capaciteit en kan ingrijpen als dat nodig is.

De Bestuurder

Wel ben jij degene die het voertuig bestuurd. Jij bent het aan het doen. Pas als het echt mis dreigt te gaan grijpt hij of zij in. In het traject van het leren auto rijden ‘stuurde instructeur alleen maar met woorden en uitdagingen om de theorie in praktijk te brengen.

Ik denk dat wij ook mogen weten dat als we de woorden van de bijbel in praktijk gaan brengen, we zelfstandig mogen sturen, gas geven en remmen. Math 28:20 zegt Zie, Ik ben met u. Alle dagen van uw leven tot aan de voleinding van deze wereld.

Je mag zelf gas geven en sturen, met Hem aan onze zijde. Wel luisteren of we de goede kant opgaan en misschien moeten we nog wat dingen afleren. Zoals bijvoorbeeld stress, druk, haast of……