Satisfaction

Bijzonder werk

Een oude klasgenoot van mij die ik jaren niet had gezien vertelde mij dat hij bijzonder werk deed. Zo was hij een keer een hele week op stap geweest met een bekende rockster. Zo iemand kan niet zomaar een kaartje kopen en naar het Rijksmuseum gaan zonder bestormd te worden, dus daar moesten allerlei maatregelen voor worden genomen. Een hele leuke uitdaging. Vooral als blijkt dat zo’n onbereikbare man waar veel mensen tegen op kijken, zelf gewoon super aardig is en er een klik is. Dan heb je niet alleen eer van je werk, maar gaat het ook veel beter omdat er minder druk op ligt.

Toch vraag ik me af hoe het is als je alles hebt bereikt wat je kunt bereiken op deze wereld en ook zo ongeveer alles kunt kopen of het dan allemaal nog wel voldoening geeft.
In het lied Satisfaction heeft Mick Jagger,  het er over dat er eigenlijk niets is wat voldoening geeft. Hoe hard hij het ook probeert. Terwijl we Mick toch niet tot de armsten van de wereld hoeven te rekenen, die jongen heeft toch aardig wat middelen tot zijn beschikking.

Misschien ligt daar ook het probleem. Het proberen.
Hoe hard je ook werkt, of je best doet.

Is tevredenheid dan een keuze?
Ik denk het wel, daar kom ik zo op terug.

Nodig of..

Dat kan ook de andere kant op gaan, dat je het allemaal wel best vindt zo. Ten diepste is dat een nog grotere ontevredenheid.

Mick zingt ook, dat je niet altijd kunt krijgen wat je wilt. Iets wat voor Mick heel lang duurt omdat hij best wel gemakkelijk zijn zin kan krijgen, wat het ook kost. En toch heeft hij de ervaring dat het daar niet aan ligt. Hij zingt er achteraan dat je soms wel krijgt wat je nodig hebt. En dat is dan niet hetzelfde als jij bedacht had.

Als alle omstandigheden goed zijn en ik helemaal opnieuw kan beginnen dan gaat het allemaal wel lukken.

Hoe vaak hebben we dat niet gedacht? Ik wel tenminste.

Maar is dat wel echt zo? Na de zondvloed waren alle slechte mensen verdronken. Alleen de man die gehoorzaam was, zijn vrouw en hun zonen met hun vrouwen.
Acht personen totaal, die aan den levende lijve de grootheid van God hadden meegemaakt.

Deze mensen werden geplaatst op een plek waar ze helemaal opnieuw konden beginnen.

U en ik weten dat het niet helemaal gelukt is als we zo om ons heen kijken.

In Lucas 4:18 wordt de tekst uit Jesaja herhaald. Jezus zelf kondigt hier aan dat Hij is gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen om aan gevangen hun vrijlating te verkondigen. Hij vertelt de geleerden dat Hijzelf de vervulling is van dit schrift.

Toch nemen velen van de schriftgeleerden dit niet voor waarheid aan, ze geven de omstandigheden en hun ervaring een hogere waarde.
En ook zien ze hun positie ineens aangetast. Het volk geeft hun eer en aanzien en dan moeten ze ineens hun mening bijstellen.
Dat is toch de zoon van Jozef zeggen ze tegen elkander.

Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, zegt Jezus. Maar wij denken dat kan toch niet de hele oplossing zijn. We moeten toch ook nog wel onze omstandigheden aanpassen. Nieuwe tegeltjes in de tuin, mooie kleren en snelle auto voor de deur.
En daar moet hard voor gewerkt worden.

Jezus zegt ook; zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en al het andere schenk ik u bovendien.

Dus als ik voor Jezus kies krijg ik ook een mooie auto??

Het gaat er om dat je Hem op de eerste plaats zet, dan ga je Zijn gerechtigheid plaatsen boven de dingen waar jij denkt recht op te hebben. We denken vaak nog zoveel recht te hebben op dingen. Boosheid om wat ons is aangedaan is zo’n recht. Of eten drinken, winkelen, noem ze maar op. Dat heb ik wel verdiend zeggen we dan.

Als je kiest voor Jezus en Hem ook werkelijk wilt leren kennen door een relatie met hem aan te gaan. Dan kies je voor Zijn rust vanuit Zijn overwinning. Tevreden met wat je hebt mag je genieten van wat Hij nog gaat brengen. Soms lijkt Hij ook zo ver onbereikbaar, maar Zijn woord zegt zoek en je ZULT vinden.

Dan maken de omstandigheden niet meer uit, want Hij is er bij.
Mick zong; je krijgt dan misschien niet wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt.

Zij zelfs Jezus dat niet ook? Niet mijn wil,….